| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Super Księga Gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Słupsk Wyszukiwarka | Facebook | Youtube | Google+ | Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Super Słupsk Logo Kiedyś Wojewódzki Teraz Słupsk Słupsk Ratusz Słupsk Wojewódzki
- | - Kiedyś Księstwo - Kiedyś Stolp - Kiedyś Wojewódzki - Teraz Stolica Wybrzeża Słowińskiego - Super Miasto - Super Prezydent - Super Słupsk - | -
Super Słupsk Super Słupsk Super Słupsk Super Słupsk Super Słupsk Super Słupsk Super Słupsk

Super Słupsk


Super Słupsk On-line Super Słupsk / Warunki używaniaPoniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Super Słupsk. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Super Słupsk może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Super Słupsk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Super Słupsk, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Super Słupsk nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Super Słupsk. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Super Słupsk udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Super Słupsk nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Super Słupsk uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Super Słupsk jest równoznaczne z udzieleniem Super Słupsk nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Super Słupsk ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Super Słupsk w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Super Słupsk nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Super Słupsk uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Super Słupsk uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.Pobierz super plakat i super ulotkę o Super Słupsku?!Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button

Super Słupsk

Super Słupsk Super Słupsk Super Słupsk Super Słupsk